Johan Fredrik Åbom


Hedersledamot. F. 1817 30/7 i Stockholm. Arkitekt. Inskrevs 1834 i läran hos bisittare Wilelius, 1836 gesäll. Elev vid Teknologiska institutet och Konstakademien, 1845 ordinarie konduktör i Överintendents-ämbetet samt agrée i Konstakademien, 1850 ledamot därstädes. 1860 Arkitekt i Överindentent-ämbetet och 1880 Intendent därstädes. Uppgjort ritningar till och varit ledare för flera allm. byggnader.

Mästare nummer: 169
Inträdesår: 1884
Född: 1817-07-30
Avliden: 1900-04-20