Johan Friedrich Stein


Bördsbrev. Enligt bevarat Lärobrev utskriven som gesäll från Murmästarämbetet i Berlin. Mästerstycke n:r 50.

Uppförde 12 nybyggnader 1735-42. Steins änka hade verkstaden 1744.

Mästare nummer: 79
Inträdesår: 1735