Johan Hindrich Nauman


Började rita den 11 mars 1746, försenades på grund av ett
“otidigt giftermål” med Mäster M. Francks änka och hade blott hälften klart av mästerstycket till den 9/1 1747.
Mästerstycke n:r 57.

Änkan omtalas 1757 och var ånyo trolovad med gesällen Christian Wetter (1758 21/7), som lovades göra mästerstycke, när äktenskapet var ingånget. Han omtalas ej mera.

Mästare nummer: 84
Inträdesår: 1747