Johan Hindrich Walmstedt


Äskade ämb. 1764 19/7. Dröjde med mästerstyckets fullbordande, varför han hotades med anmälan hos Ämb. och Byggn.-Koll. 1766 26/3. Ritn. färdiga 1768 19/2. Mästerstycke n:r 68. Anställd vid slottsbyggnadsstaten. Stadsmajor. Bisittare, ålderman.

Uppförde 18 nybyggnader 1765-1805.

Mästare nummer: 99
Inträdesår: 1768
Avliden: 1827-02-09