Johan Mattsson Bäckman


Äskade ämbetet 1709 14/8, fick program 1712 16/3. Mästerstycke n:r 42.

Murmästare vid K. Slottsbyggnaden. Murm. för Tureholm (SELLING Skansens Årsbok 1935). Bisittare.

Mästare nummer: 70
Inträdesår: 1712
Avliden: 1733-12-02