Johan Möller


Uppfört bl. a. Svea Livgardes kasern, som fullbordades av Hammarlund och G.A. Johansson 1886-88. Far till framl. generaldirektör Carl Möller.

Mästare nummer: 164
Inträdesår: 1878
Avliden: 1880