Johan Olofson (Upman enl Bou.)


Lät inskriva en dräng 30/6 samma år (ehuru bokfört 11/8 året därpå). Mästerstycke, se n:rs 19-20.

Död f.h av år 1683 enl. Bou. 18/8.

Ägde: “En Gårdh på Norre Malm ytterst på Regeringzgatan i Murmester Grenden och Quarteret wätan med Inmurat Panna och lijten Trädgårdh å Stadzens Tompt” 1400 D.K. En dito bredvid 600 D.K.

Mästare nummer: 47
Inträdesår: 1670
Avliden: 1683