Johan Olufsson


“Anno 1662, den 10 Aprilis giordhe Jahan Olufsson sitt Mesterstycke hwilket blef för gott erkendt, och sedan efter Handsträckningh för en Mästare inskrifwen och uptagen.” Mästerstycke n:r 12.

1666 18/11 lät änkan utskänka en dräng.

Mästare nummer: 40
Inträdesår: 1662