Johan Pädersson (Persson)


Mästerstycke n:r 6. Bisittare enl. sign. å mästerstycken från 1661 28/3. Vald till ålderman 1678 15/11. Ägde stenhus vid Drottninggatan värderat till 18000 D.k.

Sonen Johan J:son 18 år, i kanngjutarlära hos Mr Jonas (Persson)Lindman. (Löfgren, Stockholms Kanngjutareskrå I:2, sid. 135.)

Mästare nummer: 35
Inträdesår: 1655
Avliden: 1690