Johan Pehr Holmgren


Han utnämndes till murmästare vid “uprättandet af gamla Kongshuset och de öfriga bygnaderna på Riddarholmen” 1805 20/5. Han sattes dock efter Thun i kvartalssammankomsterna. Ålderman.

Mästare nummer: 114
Inträdesår: 1805
Avliden: 1837-09-07