Johan Pettersson Edlund


F. 1840 16/11 i Normlösa i Östergötland och inskrevs där i lära 1853. 1860-67 murare vid Sjögestads kyrka, hos Glosemeyer i Norrköping och slutligen hos Thavenius i Stockholm. 1868-79 som förman hos flera mästare. Arkitekt för Engelbrektsgatan 15-17, 1879-80, 1884-1910 i eget namn uppfört ett 20-tal ny- och ombyggnader. 1891 godkänd av Byggnadsnämnden och erhöll burskap.

Mästare nummer: 179
Inträdesår: 1897
Född: 1840-11-16
Avliden: 1915-06-18