Johan Richard Edblom


F. 1859 2/2 i Kyrkfalla s:n i Västergötland. Inflyttade 1881 till Stockholm och var 1881-86 verkmästare hos Joel Nyberg, 1891 godkänd av Byggnadsnämnden, 1898 burskap.

1888-1914 utfört en del ny- och ombyggnader, däribland Gustaf Vasa församlingshus.

Avled i Fågelås 1923 18/2.

Mästare nummer: 182
Inträdesår: 1898
Född: 1859-02-02
Avliden: 1923-02-18