Johan Schütze


Bördsbrev. Verkgesäll hos Steins änka 1744. Enligt bevarat Lärobrev utskriven som gesäll av Murmästareämbetet i Radeberg. Mästerstycke n:r 52.

Mästare nummer: 83
Inträdesår: 1746
Avliden: 1751