Johan Thun


Blev mästare enligt Kungl. Maj:ts resolution av den 5/12 1788. Hans mästerstycke utfördes ej inför ämbetet utan uppvisades inför Kommerskollegium 1787.

Uppförde 20 nybyggnader 1786-1806.

Thun föddes i Nyköpings Ö. 1736 6/8, fadern var saffiansarbetaren Eric Thun. Johan T. ägde Kv. Johannes mindre n:r 5 samt å ofri grund, Kv. Väderkvarn n:r 32.

Gift 1. med Ulrika Holm, död 1786 och hade med henne sonen Eric, född 1760, gesäll 1785, anmäld till mästerprov 1799, död 1808 5/4, Joh. förs., Stockholm. Gift 1786. Dottern Fredrika Dorotea g.m. murverkgesällen Adrian Urban Hellström, gesäll 1821, död 1857. Dennes bror Carl Herman Hellström, gesäll 1840, blev mur- och byggmästare i Stockholm.

Mästare nummer: 110
Inträdesår: 1789
Född: 1736-08-06
Avliden: 1807-01-10