Johan Wilhelm Friese


Ämb. och Byggn. Koll. gav honom 1760 tillstånd att utföra behörigt mästerstycke, emedan Ämbetet ville fördröja det. N:r 65. Bisittare. Ålderman. Se Historiken.

Uppförde 25 nybyggnader 1760-88.

Mästare nummer: 94
Inträdesår: 1761
Avliden: 1789