Johan Wilhelm Henric Elies


Antagen i ämbetet sedan Konungen utnämnt honom till murmästare vid S:t Olofs kyrkas grundläggning. Bisittare.

Uppförde 32 nybyggnader.

Mästare nummer: 98
Inträdesår: 1768
Avliden: 1789-09-24