Johan Windz


Hade havt 3 drängar i lära sedan 1635, som blevo utskänkta 1638 25/6. Utskänkte sista gången den 7/12 1654.

Mästare nummer: 25
Inträdesår: 1639