John Herbert Mattson


Revisor 1958-64. Bisittare 1965. Lådföreståndare 1976-81. Andre ålderman 1972-77. Ålderman 1978.

Född den 3 mars 1915 på Väddö i Stockholms län, son till bonden Mattias Axel Mattson och h h Anna Augusta, f Andersson. (Bror till nr 266.)

Gift 1943 med Anna-Stina, född Porath. Barn: Annie Kristina, g Elfström, Karin Linnea, arkitekt SAR, g Mattson-Nordin, Kerstin, g Skarne och Ann-Sofie Charlotta.

Stockholms läns Folkhögskola 1934-35, byggnadsingenjör 1941 vid BYS. Ansvarig byggmästare 1942.

Efter anställningar i AB Skånska Cementgjuteriet och BF startade Mattson 1944 egen byggnadsrörelse genom John Mattson Byggnads AB, vars VD han var fram till år 1966, då han sålde bolaget. Han kvarstod därefter fram till 1979 som styrelsens ordförande. Bolagets produktion har omfattat alla slags byggnadsobjekt. Bostadshus har bolaget byggt på entreprenad och i egen regi för egen förvaltning.

Bland bolagets mera kända byggnadsverk kan nämnas: 3:e och 4:e höghusen i City, Wenner-Gren Center, Norrmalmskyrkan och Mörby läroverk. Bolaget förvärvade 1955 aktierna i Karl Bergström Byggnads AB och 1961 i AB Fundament, där man utfört flera brobyggen.

Vid försäljningen av bolaget behöll Mattson ett betydande bestånd av bostads- och kontorsfastigheter, som han förvaltar genom Byggmästare John Mattson Förvaltnings AB. Fastighetsbeståndet har efter hand väsentligt utökats.

Ledamot av styrelserna för BF 1953-70, ordförande sedan 1964, SBEF 1959-72, ordförande sedan 1968, BIF 1961-70, och Byggnadsgaranti 1953-78. Vidare ledamot av styrelserna för Försäkringspensionsgarantianstalten FPG sedan 1961, Stockholms läns stadshypoteksförening 1965-82, ordförande sedan 1977, Industrivärden sedan 1969, Hennes & Mauritz 1974-84, ordförande sedan 1978, Brandförsäkringsverket sedan 1954, ordförande sedan 1977, Försäkrings AB Stockholm 1968-83, ordförande sedan 1977, Länsförsäkringsbolagens förening sedan 1981, Länsförsäkringsbolagens Fastighets AB sedan 1984 som ordförande, Sveriges Industriförbund 1967-72, Borgerskapets äldste och i direktionen för Borgarhemmet och Änkehuset sedan 1966, Timmermansorden och dess drätseldirektorium sedan 1969, Befa, Befahus, Prosako, Fastighetsägareföreningen och Fastighetsägareförbundet, Barnens Dag samt Stadsbudskåren i Stockholm. Ledamot av Kungl Vetenskapssociteten, hedersordförande i BF, hedersledamot i SBEF och dess styrelse, av Kungl Gustav Adolf Akademien och av Uppsala Nation i Uppsala.

KVO, PatrS st GM, Kungl Svenska Segelsällskapets guldmedalj och Kungl. Gustav Adolf Akademiens guldmedalj samt Brandförsäkringsverkets förtjänstmedalj. Burskap som borgare i Stockholm 1949. Föredrag i Embetet 1976, Från bondbygd till köpcentrum, se MEM 1978.

Mästare nummer: 249
Inträdesår: 1954
Född: 1915-03-03