Jöns Petter Holmberg


F. 1834 11/12 i Fjärestads s:n i Skåne. 1856-57 elev vid Chalmerska skolan i Göteborg, 1857 verkgesäll, 1858 elev vid Slöjdskolan i Kristiania, 1864 burskap, 1864-96 uppfört ett 15-tal nybyggnader i Stockholm och Södertälje, 1876-92 stadsfullmäktig. R o. KWO.

Mästare nummer: 166
Inträdesår: 1879
Född: 1834-12-11
Avliden: 1910