Jörgen Helmich


Började söka förening med ämbetet 1668 18/2. (Ämb. koll. Prot.).

Mästerstycke, se n:rs 19-20.

Bisittare. Nämnes sista gången. Död 1714 efter den 3/7. Bou.

Mästare nummer: 49
Inträdesår: 1670
Avliden: 1714