Jörgen Rosenstengell


Två drängar kommo till honom i lära detta år. I kvartalslängderna står han efter n:r 55. Mästerstycke n:21?

Mästare nummer: 56
Inträdesår: 1674
Avliden: 1682