Karl Adam Lindmark


F. 1860 29/6 i Katarina förs., Stockholm. 1870-76 elev i Katarina elementarskola och 1879-82 i Byggnadsyrkesskolan. 1876 ingick i yrket, 1890 godkänd av Byggnadsnämnden, 1903 burskap. 1883-85 t.f. stadsbyggmästare i Sundsvall. 1883-87 kontrollant å olika byggnader. 1890-1923 anställd hos C. Gottfried Rystedt.

Mästare nummer: 207
Inträdesår: 1907
Född: 1860-06-29