Karl Edvard Blomdahl


F. 1858 17/3 i Stenberga förs., Jönk.l. Inflyttade 1873 till Stockholm, inträdde i yrket 1882 samt var 1882-83 elev vid Tekn. skolan. 1891 godkänd av Byggnadsnämnden, 1902 burskap.

Under 1884-1911 uppfört 26 nybyggnader. Verkst.-dir. i Ektorps Egna Hem. Kontrollant å flera byggnader.

Mästare nummer: 193
Inträdesår: 1903
Född: 1858-03-17