Karl Viktor Forss


F. 1882 24/5 i Skärkinds s:n i Östergötland. Utbildades i yrket från 1898 hos fadern A.L. Forss, Skärblacka, idkade egen verksamhet och uppförde ett 20-tal byggnader i hemtrakten.

Började 1908 verksamhet i Stockholm och uppförde från 1913 tillsammans med ing. J. Kindblom ett 60-tal ny- och ombyggnader, samt sedermera som Forss & Son Byggnads A.-B. uppfört ett flertal byggnader.

Död 1934 28/12 i Oscars förs. Stockholm.

Mästare nummer: 226
Inträdesår: 1927
Född: 1882-05-24
Avliden: 1934-12-28