Lars-Ivar Berggren


Född den 14 oktober 1926 i Stockholm, son till tjänstemannen Nils Gustaf Berggren och hans hustru Ruth Elisabeth, född Engstedt. Gift 1966 med Sonja Viola, född Ehnstrand. Son Nils-Oscar, jurist.
Byggnadsingenjör 1947 vid STI och handelsexamen 1951 vid Barlock-Institutet. Ansvarig byggmästare 1960.
Anställd hos byggnadsfirman Ohlsson & Skarne 1950-1962 först som arbetsledare under 3 år och därefter som arbetschef.
1962 startade Berggren tillsammans med ingenjören Börje Holmgren byggnadsfirman och Berggren & Holmgren Byggnads AB. Verksamheten omfattade serieproduktion av barnstugor, totalsanering av större fastigheter, nybyggnader i egen regi och reparationsarbeten.
1987 sålde Berggren sin andel i företaget för bosättning i Frankrike. Under åren 1987-2000 bedrev Berggren konsultverksamhet i Sverige och Frankrike.

Mästare nummer: 284
Inträdesår: 1982
Född: 1926-10-14, Stockholm
Avliden: 2015
Adress: Valhallavägen 133
Postnummer: 115 31
Ort: Stockholm
Företag: Berggren & Holmgren Byggnads AB