Lars Månsson Torngren


F. 1861 21/1 i Lund. Ingick 1876 i yrket i Lund samt arbetade i Malmö hos byggm. Ekelund. 1885-87 elev vid Byggnadsyrkesskolan i Sthlm och praktiserade som murare såväl i Malmö, Karlshamn och Kristianstad som Stockholm, ävensom verkmästare under sju år och ritare under två år. 1898 godkänd av Byggnadsnämnden och började egen verksamhet, 1906 burskap.

Utfört ett 40-tal ny- och ombyggnader. Var 1908-11 underhandlingsdelegerad för snickaryrket.

Mästare nummer: 208
Inträdesår: 1909
Född: 1861-01-21