Lorentz Kolmodin


F. 1743 i Stockholm. Fadern var Lars Chr. Koldin, vice stadsfiskal och kämner, omnämnd i Bellmans skrifter. När Lorentz äskade ämbetet 1772 6/2 var han 7 års gesäll och trolovad med åldermannen Roos¿ dotter, Brita Maria (död 1803 21/4). Mästerstycke n:r 71. Ålderman, stadsmurmästare, kapten vid Borgerskapets inf.-kår.

Uppförde 30 nybyggnader 1776-1808. Ägde 3 större hus i Stockholm.

Död i Eneby s:n, Östergötland 1826 3/10. Fader till n:r 112.

Mästare nummer: 102
Inträdesår: 1772
Född: 1743
Avliden: 1826-10-03