Mårten Buligh


Inskrev en dräng 1630 18/8.
Antecknad som död 1643.

Mästare nummer: 6
Inträdesår: 1620