Mårten Haak


Inskrev redan 1671 20/6 tre drängar och kallas då M(äste)r. Mästerstycke n:r 24. Bisittare. Ålderman.

Mästare nummer: 52
Inträdesår: 1672
Avliden: 1704