Mårten Tylson Ryss


“Anno 1640 den 13 february, bleef Mårten tileson Rysse aff alla Embetzbröder, för een Erligh Mestare antagit; Alldenstundh han hafuer På Nytt läratt effter skrågens Innehåldh.”

Mästare nummer: 28
Inträdesår: 1640
Avliden: 1655