Martin Hanzon


Revisor 1946-54. Bisittare 1955-57.

Född den 8 dec 1889 i Hedvig Eleonora församling i Stockholm. Son till byggmästaren Patrik Theodor Hanzon och h h Sigrid Anna Dorothea Gustafsson. Död den 5 dec 1967 i Stockholm.

Student 1908 vid Södermanlands högre allmänna läroverk. Civilingenjör 1913 vid KTHS V. Ansvarig byggmästare 1919.

Anställd 1914-1920 hos Byggnads AB Contraktor. VD 1917-20 i Betong AB Effektiv. 1920-25 anställningar som konstruktör och ledare av olika byggnadsarbeten. Egen verksamhet 1926-36. Därefter och till 1943 byggledare vid olika byggnadsarbeten. 1943-60 byggnadsakkunnig och värderingsman i Stockholms Enskilda Bank.

Hanzon har i egen regi uppfört sex hyresfastigheter i Stockholm.

Ledamot av BF:s styrelse 1932-39, revisor i Stockholms Byggmästares ömsesidiga Olycksfallsförsäkringskassa 1937-45, ledamot av Kammarrättens Fastighetsavdelning 1945-59 och av Institutet för värderingar av fastigheter, expropriationstekniker 1950-60.

RNO 1960. – Burskap 1935. Nekrolog MEM 1967.

Mästare nummer: 230
Inträdesår: 1935
Född: 1889-12-08
Avliden: 1967-12-05