Martin Wollberg (Wå(h)lberg)


Äskade ämbetet som 12 års gesäll 1746 21/7. Skulle vänta tills Nauman var klar. Fick ritningsprogram 1749 8/3 då G. Billman var rådsbisittare. (Jämför namnteckningen å mästerstycket n:r 51, vilket bör vara Wåhlbergs.)

Uppförde 10 nybyggnader 1750-52.

Mästare nummer: 85
Inträdesår: 1749
Avliden: 1752