Matts Marcusson Roos


Utskrevs av M. Hack som gesäll 1705 3/7. Artillerimurmästare (1712). Äskade ämbetet 1718 17/5, betalade i discretion för bönhåseri 100 Daler Smt och 2 D. dito enl. 8:13 skråordningen för att han använt Skragges ej avskedade folk. Antogs till mästare utan föregående prov, emedan han länge förestått arbete vid Artilleriet.

Mästare nummer: 71
Inträdesår: 1718
Avliden: 1729