Matz Bengtson Skarp


Hade frihetsbrev från överståthållaren (1668 18/2 Ämb. koll. Prot.) blev kallad bönhås 1669 14/12.

Provet i ritning började samtidigt som Dillner (54). Inskrev dräng redan 1673 23/1. Mästerstycke n:r 25.

Död 1693 i aug. Bou.

Mästare nummer: 55
Inträdesår: 1673
Avliden: 1693