Michael Franck(e)


Bördig från Tyskland. Mästerstycke n:r 48. Stadsmurmästare.

Uppförde 27 nybyggnader 1734-43.

Mästare nummer: 77
Inträdesår: 1733
Avliden: 1743-04-10