Mickell Erickson


Inskrev drängar t o m 1646 27/8, men var död 1661 4/12.

Skänkte en “röka” (bägare) av tenn 1642.

Mästare nummer: 12
Inträdesår: 1626