Nicklas Fischer


Fick program 1705 3/7. Tessin lät sig behaga ritningarna. Gifte sig med Jurgen Helmichs dotter Catharina. Mästerstycke n:r 39. Bisittare och ålderman.

Ägde 2 stenhus och 1 gård. Uppförde 8 nybyggn. 1716 – 1742.

Mästare nummer: 67
Inträdesår: 1706
Avliden: 1739-03-23