Nicklas Fristedt


Åldermannen anmälde sin son 1709 10/2 och uppvisade Tessins “skrifftelige Dessein och utsatte mått”. Den 15 samma månad bestämdes, att han fick rita trots sin ungdom, men han skulle under trenne år blott befatta sig med slottsarbetet. Ritningarna godkändes av Tessin och sedan den 27 mars av Ämbetet. Mästerstycke n:r 40.

Död ung.

Mästare nummer: 69
Inträdesår: 1709