Nils Biörson


Utskriven som gesäll 1665 4/11 från Bernt Persson (32). Mästerstycke n:r 22. Nämnes sista gången 1683 19/6.

Mästare nummer: 50
Inträdesår: 1670