Nils Johan Alfred Johansson


F. 1855 13/10 i Vimmerby. Studerat vid Byggnadsyrkesskolan i Sthlm. 1881-85 praktiserat muraryrket, 1898 antagen av Byggnadsnämnden. Sedan 1898 medlem i Byggmästareföreningen och 1904-10 bland dess underhandlingsdelegerade vid avtalsuppgörelser inom timmermansfacket. Sedan 1905 ledamot av föreningens styrelse och 1906 dess fullmäktige i Centrala arbetsgivareförbundet.

Tillsamman med F. Dahl uppfört tre hus för Aktieb. Holmia m.m. I eget namn uppfört sedan 1878 ett 50-tal nybyggnader, Matteuskyrkan, Sthlms högskola, ett större hus i Wimmerby samt en bro över Stångån.

Avled i Stockholm 1930 26/3. RWO.

Mästare nummer: 199
Inträdesår: 1905
Född: 1855-10-13
Avliden: 1930-03-26