Nils Magnus Hammarlund


Uppfört Epidemisjukhuset tillsammans med S.A. Johansson.

Mästare nummer: 190
Inträdesår: 1900
Avliden: 1906