Nils Nilsson


F. 1843 24/11 i Väse socken i Värmland. Antogs 1861 i lära hos Byggm. Elfling. Antogs 1863 till gesäll, 1891 godkänd av Byggnadsnämnden, 1891 burskap, 1917 Ämbetets ordförande.

1881-90 tillsammans med C. J. Hansson uppfört tolv nybyggnader och 1892-1902 under eget namn uppfört flera ny-och ombyggnader. RWO, RNO.

Mästare nummer: 175
Inträdesår: 1892
Född: 1843-11-24
Avliden: 1924-11-11