Nils Sigvard Nessen


Född den 14 december 1907 i Stockholm, son till kamreren Heribert Nilsson och h h Anna, född Johansson.

Gift 1938 med AnnMari, född Boström. Barn: Ulla, gift Kaplan, Britt Mari, gift Appeltoft, Carl-Erik, byggnadsingenjör, Johan, jur kand, VD i Nessen Förvaltnings AB, och Anders, direktör.

Byggnadsingenjör 1929 vid BYS. 1930 språkstudier vid Borgareskolan. Ansvarig byggmästare 1931.

Anställd såsom arbetsledare hos Axel Adling 1930 och hos Axel Olsson 1930-32.

1932 startade Nessen egen rörelse, Byggnadsfirman Nils Nessen. Firman ombildades 1942 till aktiebolag. Bolaget såldes 1981 till JM Byggnads- och Fastighets AB. Härefter har Nessen bedrivit förvaltning i fastighetsbranschen under firmanamnet Nessen Förvaltnings AB, som bland annat innehar ett antal hyresfastigheter i Stockholmsområdet. Åren 1943-48 bedrev Nessen byggnadsverksamhet också i USA. Han har vidare ägnat sig åt hotellrörelse i Sverige och i Italien samt åt finans- och aktiefrågor.

Nessen har bedrivit en skiftande och stor produktion omfattande praktiskt taget alla slags byggnader. Bland mera kända verk kan nämnas amerikanska och brittiska ambassaderna, Tekniska läroverket, Stortorps och Åkersberga Sjukhus, DN-huset och Gallerian samt i konsortium Sveriges Riksbank.

Ledamot av styrelsen för BF mellan åren 1939 och 1948, ledamot av styrelsen för tidningen Byggnadsindustrin. Ordförande i styrelsen för BIF:s Intressekontor. Ordförande i Byggnf. 1948-50, ordförande i Byggtjänst AB 1945-75, ledamot i 1947 års byggnadsutredning, ordförande i Nordisk Byggdag 1945-75 och sakkunnig i Kungl Kammarrätten 1960-80. Styrelseledamot i Stockholms Sparbank, i Städernas Försäkringsbolag – Trygg Hansa och i Stockholms Sjukhem samt president i Stockholms Västra Rotary och vice president i Rotary i Boca Raton, USA. KVO första klass, FVRO och PatrS st GM.

Mästare nummer: 242
Inträdesår: 1945
Född: 1907-12-14