Nils Thure Bonnier


Bisittare 1978-80.

Född den 24 mars 1908 i Stockholm, son till verkmästaren Thure Bonnier och h h Anna, f Eriksson.

Gift 1:o 1933 med Edith, född Hansson och 2:o 1983 med Esther, f Nyman. Barn i 1:o äktenskapet: Birgit, gift Rudstedt, Bo 1956-79 arbetsledare och inköpare i AB Samuelsson & Bonnier, inköpschef vid fastighetsförvaltningen i Skandia, och Nils-Eric, ekonomichef.

Bonnier har genomgått högre folkskola i Uppsala, studerat 1924-25 vid Tekniska Aftonskolan i Uppsala, byggnadsavdelningen, samt genomgått kurser vid Sveriges Tekniska Korrespondensinstitut, 1928, och Sveriges Arbetsledareinstitut, 1933. Ansvarig byggmästare 1945.

Murarelärling 1923-27 och biträdande verkmästare 1928 hos Skånska Cementgjuteriet, lagbas för betongarbeten 1933-38 hos C.J. Andersson samt verkmästare och arbetschef hos Tekniska Byggnadsbyrån 1938-45.

Bonnier startade 1945 tillsammans med byggnadsingenjören Sivard Samuelsson byggnadsrörelse, efter ombildning till aktiebolag 1951 AB Samuelsson & Bonnier. Företaget har uppfört fastigheter av alla slag och även utfört anläggningsarbeten: flera sjukhus bl a delar av Danderyds sjukhus, Löfvenströmska lasarettet, Södertälje sjukhus och, tillsammans med Skanska, Huddinge sjukhus, åtskilliga kontorshus, flera i egen regi för det helägda förvaltningsbolaget AB Centrumfastigheter samt Essingebron. Bolaget hade även filialer i Göteborg och i Malmö. Byggnadsbolaget överläts 1979 till AB Armerad Betong.

Ordförande i Täby fastighetstaxeringsnämnd under fyra år och styrelseledamot i Viggbyholmsskolan vid dess utbyggnad.

RVO samt Gustav Adolfs medaljen, Snoilsky medaljen samt Stockholms Skarpskyttemedalj i guld.

Föredrag i Embetet den 11 december 1975 “Biblar och gamla tryck”. MEM 1976.

Bonnier har skänkt ett stort antal gåvor till Embetet, här skall särskilt nämnas: Han har låtit framställa och som gåva till Embetet överlämnat ca 200 ex av ett faksimil av Embetets skrå av 1487. Han har därjämte bl a skänkt Embetet en drottning Kristina-bibel, en etsning av drottningen samt en oljemålning av murmästaren Gottfried Franck (nr 81). Bonnier är bosatt i Nice och tillhör gruppen Mästare i andra städer.

Mästare nummer: 270
Inträdesår: 1965
Född: 1908-03-24