Olle Fredrik Alexander Rinman


Född den 30 mars 1908 i Stockholm, son till Nils Rinman, innehavare av reklambyrå, och h h Alexandra, född Andersson. Död den 28 maj 1985 på Lidingö.

Gift 1935 med Maj Valborg, f Möller. Barn: Elisabet g Gunnert, Ulla, leg sjuksköterska, och Gunilla, leg sjukgymnast, g Hesser.

Studentexamen 1927 vid Lidingö läroverk, civilingenjör 1932 vid KTH V, reservofficerskurs å Karlberg 1929. Ansvarig byggmästare 1945.

Anställd hos AB Betong och Järn och i Sentab för brobyggen i Persien. Efter diverse kommenderingar under kriget och en kortare anställning i Hamnbyggnadsbyrån, blev Rinman 1953 byggnadschef i Kungl. Byggnadsstyrelsen, i vilken befattning han kvarstod till sin pensionering. Såsom byggnadschef hade Rinman ansvaret för ett mycket stort antal byggnadsverk av alla de slag, som faller inom ramen för styrelsens arbetsuppgifter. Han omorganiserade styrelsens entreprenadavdelning samt var initiativtagare och ordförande i Svedevelop Hospital AB, som utomlands fungerade som konsult vid sjukhusbyggen.

Efter sin pensionering var Rinman verksam med besiktningar och skiljedomar.

Överstelöjtnant VVK 1964. Ordförande i Svenska Betongföreningen, i SVR 1964-68 och i Virkesföreningen samt styrelseledamot i Byggstandardiseringen. Medlem i styrelsen för Teknologföreningen. Kommunalt verksam på Lidingö.

Han var en skicklig seglare och deltog tillsammans med sin far i de olympiska spelen i Le Havre 1924.

RVO och KSSS förtjänsttecken i guld. Nekrolog i MEM 1985.

Mästare nummer: 260
Inträdesår: 1959
Född: 1908-03-30
Avliden: 1985-05-28