Olle Hintze


Bisittare 1963-85. Skrivare 1963-85.

Född den 4 januari 1917, i Lund, son till akademikamreraren Nils Petter Hintze och h h Helga Elisabet, f Grahn.

Gift 1948 med Ellen Hanna Elisabet, född Dieden. Barn: Pia Elisabet Margareta, g Tonkin, Nils Anders Olle, d, Maria Elisabet Brita, förskollärare, samt Cecilia Elisabet Alma, fotograf, bildredaktör.

Student vid Lunds Katedralskola 1935 och juris kandidat vid Lunds Universitet 1940.

Domaretjänstgöring: tingstjänstgöring i Borås och Villands domsagor 1940-43, fiskal i Kungl. Skånska hovrätten 1943-45, eo tingssekreterare i Frosta och Eslövs domsaga 1943-47, tf häradshövding där sju månader 1947 samt adjungerad ledamot i hovrätten fem månader 1948.

Hintze var 1 januari – 30 juni 1947 sekreterare i BF. Den 1 juni 1948 anställdes han som VD i föreningen, i vilken befattning han kvarstod till sin pensionering.

Ledamot av byggarbetsnämnden sedan denna startade och intill 1981, därav vice ordförande sedan 1977, suppleant i Länsarbetsnämnden 1968-81, ordförande i Regionala Arbetsmiljökommittén 1968-82, ledamot av Regionala Yrkeskommittén för byggnadsindustrin i Stockholm 1959-82, därav som ordförande sedan 1976, ledamot av Byggnadsindustrins Centrala Arbetsmiljökommitté 1973-82, därav som ordförande sedan 1977 och ledamot av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd 1963-82, därav som ordförande sedan 1974 samt ledamot av styrelsen för Bygginstitutet i Sundsvall 1974-83.

Sakkunnig i utredningen om arbetsmarknadspolitisk styrning av byggnadsverksamheten 1980-82.

Kristianstads nations i Lund kurator 1938 och förman för Lunds studentkårs sociala utskott 1939. Styrelseledamot i styrelsen för Vadstena Akademins vänner 1975-81, för Svenska Invandrareinstitutet, Gottfrid Hintze stiftelsen sedan 1976, för PK bankens kontor 1 i Stockholm 1964-82, därav som ordförande sedan 1973 samt i styrelsen för Einar Mattsson Byggnads AB sedan 1982, därav som ordförande sedan 1985.

RVO, PatrS st GM., Föreningen för arbetarskydds förtjänsttecken och Byggnf:s jubileumsfonds hederspris 1981.

Utgivit Fackliga förhandlingar och D:o II, Byggorientering och skrifter i BF:s serie Aktuella problem, utredningar och överväganden, skrivit artiklar i tidningen Byggnadsindustrin samt redigerat Embetets matriklar sedan 1963, skrivit Embetets småskrifter: MurmestareEmbetet i Stockholm, Murmestare Skrå, Embetets stamhus von der Lindeska huset och Murmestare Embetets lokaler och inventarier. Redigerat denna “Mästarlängd” samt skrivit Krönika 1935-85. Föredrag i Embetet den 8 april 1976, Stadgarna blir på nytt skrå, den 3 mars 1983, Veteraner berättar, och den 16 april 1985, En ej så gammal ritual.

Mästare nummer: 264
Inträdesår: 1963
Född: 1917-01-04, Lund
Avliden: 2004-11-16