Olle Theodor Engkvist


F. 1889 31/5 i Uppsala. Utexaminerad 1918 från Byggnadsyrkesskolan i Stockholm. Murare från 1905-13, därefter verkmästare å olika ställen, 1918-19 ritare hos Lallerstedt, 1919 godkänd av Byggnadsnämnden, sedan 1922 idkat egen stor byggnadsverksamhet, samt utfört ett 70-tal nybyggnader, däribland de kända radhusen i Ålsten. 1931 burskap.

Mästare nummer: 228
Inträdesår: 1933
Född: 1889-05-31