Oscar Andreas Hanson Hegert


F. 1884 12/9 i Mora. Genomgått 1903-06 Byggnadsyrkesskolan i Stockholm, 1905 utlärt hos byggm. L.P. Törnvall, 1905 godkänd av Byggnadsnämnden, 1914 burskap, 1934 Ämbetets revisor, 1920 erhöll statsstipendium för studier i Norge.

Sedan 1906 utfört ett flertal ny- och ombyggnader: Krigshögskolan, Hantverksföreningens hus 15 Brunkebergstorg, Schartaus handelsinstitut, Stadsbiblioteket, Hamburger bryggeriet, Bredenbergs affärshus vid Drottninggatan m.m. Ordförande i Sthlms Byggnadsförening.

Mästare nummer: 217
Inträdesår: 1919
Född: 1884-09-12