Oscar Georg Bredberger


Född den 3 maj 1887 i Maria församling i Stockholm, son till civilingenjören, rektorn för Tekniska skolan i Stockholm, Georg Eriksson och h h Hilma, f Bredberger. Död den 21 oktober 1980.

Gift 1942 med Ingrid, f Lundberg.

Byggnadsingenjör 1906 vid BYS. Ansvarig byggmästare 1914.

1906-14 verkmästare hos AB Lidingö Villastad samt hos ingenjörerna John Lundegren, C Ljungqvist och C Zetterberg.

Bredberger började egen byggnadsverksamhet 1915. Från och med 1918 drev han byggnadsverksamhet tillsammans med ingenjören Ragnar Nilsson under firma Nilsson & Bredberger. Ensam och tillsammans med Nilsson utförde Bredberger ett stort antal ny- och ombyggnader i Stockholm, främst bostadshus men även byggnader av annat slag bland vilka kan nämnas Högalids folkskola och Götgatspalatset.

Bredberger har enligt Embetets bok över närvarande vid sammankomster deltagit i en sammankomst 1953, då han togs in, samt en 1954. Från och med 1960 redovisas han ej längre bland ledamöterna i matrikeln

Mästare nummer: 248
Inträdesår: 1953
Född: 1887-05-03
Avliden: 1980-10-21