Oskar Herrström


Erlade bottenavgift 1894 24/2, då han tog sitt inträde. F. 1857 2/4 i Herslövs s:n i Skåne. 1875-78 elev vid Slöjdskolan i Stockholm, började 1878 som murare, burskap 1889 och godkändes 1891 av Byggnadsnämnden.

Från 1885 uppfört ett femtiotal ny- och ombyggnader, däribland: Skånebanken, Mälareprov:s bank, Sundsvallsbanken, Diskontobanken, Norrlandsbanken, Inteckningsbanken, Handelsbanken, Göteborgsbanken, Skaraborgbsbanken, Sthlms enskilda bank, ävensom Grand hotel royal och Strand hotell m. m. RWO.

Mästare nummer: 172
Inträdesår: 1889
Född: 1857-04-02
Avliden: 1923-11-18